خانم شهلا باستانی کارشناس مامایی

خانم شهلا باستانی

کارشناس مامایی

شماره نظام پزشکی : م - 14312

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

بیوگرافی

خانم شهلا باستانی :

سرکار خانم شهلا باستانی کارشناس مامایی هستند.

تحصیلات

خانم شهلا باستانی :

کارشناس

ازدانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1379

آدرس مطب

خانم شهلا باستانی :

ازگل

ازگل - روبروی درب جنوبی تره بار - ساختمان پزشکان مرکزی ازگل

نظرات بیماران

خانم شهلا باستانی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی

ازگل - روبروی درب جنوبی تره بار - ساختمان پزشکان مرکزی ازگل

بهترین

کارشناس های مامایی