دکتر غلامحسین حسنی

متخصص اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 39202آدرس مطب :

خیابان شهید بهشتی، چهارراه تختی، خیابان صابونچی، کوچه چهارم، پلاک7، زنگ1

بیوگرافی دکتر غلامحسین حسنی

آقای دکتر غلامحسین حسنی متخصص اعصاب و روان هستند. دارا بودن برد تخصصی اعصاب و روان، نشانه ای بر مهارت و دانش دکتر غلامحسین حسنی می باشد.

دکتر غلامحسین حسنی مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدرک تخصص اعصاب و روان خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران اخذ نموده اند.

عضویت در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جزء افتخارات دکتر غلامحسین حسنی می باشد که نشاندهنده عمق مهارت و توانایی ایشان در زمینه کاری شان می باشد .

نوبت های مطب دکتر غلامحسین حسنی

سیستم در حال اجرای درخواست شما می باشد.لطفاً صبر کنید
شنبه 09/25

سوابق تحصیلی و حرفه ای دکتر غلامحسین حسنی

تحصیلات

مقطع عمومی  

ازدانشگاه علوم پزشکی ایران

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی ایران


هیئت علمی

عضو هیئت علمی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


بردهای تخصصی

دارای برد تخصصی

اعصاب و روان