دکتر منصور صالحی

دکتر منصور صالحی

متخصص اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 21292

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان فتحی شقاقی، بین بیستون و چهلستون، شماره 72، طبقه 3، واحد 11

نوبت دهی اینترنتی

مطب دکتر منصور صالحی

بیوگرافی

دکتر منصور صالحی

جناب آقای دکتر منصور صالحی متخصص اعصاب و روان هستند.
دارا بودن برد تخصصی اعصاب و روان ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر منصور صالحی می باشد.

تحصیلات

دکتر منصور صالحی

تخصص

اعصاب و روان

دارای برد تخصصی

اعصاب و روان

نظرات بیماران

مطب دکتر منصور صالحی

نظر سیدمحمدحسین :

17 مرداد
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

همه چیزخوب بود

نظر میثم :

17 بهمن
زمان انتظار در مطب   امتیاز به پزشک

رفتم و همه چیز عالی بود

بهترین

متخصص های اعصاب و روان