آقای دکتر منصور صالحی متخصص اعصاب و روان

آقای دکتر منصور صالحی

متخصص اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 21292

معرفی پزشک نظرات بیماران (3)

بیوگرافی

آقای دکتر منصور صالحی :

جناب آقای دکتر منصور صالحی متخصص اعصاب و روان هستند.
دارا بودن برد تخصصی اعصاب و روان ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر منصور صالحی می باشد.

تحصیلات

آقای دکتر منصور صالحی :

تخصص

اعصاب و روان

دارای برد تخصصی

اعصاب و روان

آدرس مطب

آقای دکتر منصور صالحی :

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان فتحی شقاقی، بین بیستون و چهلستون، شماره 72، طبقه 3، واحد 11

نظرات بیماران

آقای دکتر منصور صالحی :

نظر خانم سمانه جواهری :

دوشنبه 6 اسفند 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

من واقعا راضی هستم و بهبودی رو در خودم احساس میکنم

نظر سیدمحمدحسین قلعه :

پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

همه چیزخوب بود

نوبت دهی اینترنتی

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان فتحی شقاقی، بین بیستون و چهلستون، شماره 72، طبقه 3، واحد 11

بهترین

متخصص های اعصاب و روان