آقای دکتر منصور صالحی متخصص اعصاب و روان - درمانکده
آقای دکتر منصور صالحی متخصص اعصاب و روان

آقای دکتر منصور صالحی

متخصص اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 21292

معرفی پزشک نظرات بیماران (3)

بیوگرافی: آقای دکتر منصور صالحی

جناب آقای دکتر منصور صالحی متخصص اعصاب و روان هستند.
دارا بودن برد تخصصی اعصاب و روان ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر منصور صالحی می باشد.

تحصیلات

آقای دکتر منصور صالحی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

اعصاب و روان

دارای برد تخصصی

اعصاب و روان

آدرس مطب: آقای دکتر منصور صالحی

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان فتحی شقاقی، بین بیستون و چهلستون، شماره 72، طبقه 3، واحد 11

نظرات بیماران

آقای دکتر منصور صالحی :

نظر یوشع مرتضوی :

یکشنبه 26 خرداد 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

اولین جلسه بود نظر خاصی ندارم فعلا تا جواب بگیرم ، رفتار و برخوردش خوب بود.

نظر خانم سمانه جواهری :

دوشنبه 6 اسفند 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

من واقعا راضی هستم و بهبودی رو در خودم احساس میکنم

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر منصور صالحی

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان فتحی شقاقی، بین بیستون و چهلستون، شماره 72، طبقه 3، واحد 11

بهترین

متخصص های اعصاب و روان