خانم فاطمه جلالی چیمه کارشناس مامایی

خانم فاطمه جلالی چیمه

کارشناس ماماییکارشناس ارشد مامایی

شماره نظام پزشکی : م - 9025

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

بیوگرافی

خانم فاطمه جلالی چیمه :

سرکار خانم فاطمه جلالی چیمه کارشناس ارشد مامایی هستند.

تحصیلات

خانم فاطمه جلالی چیمه :

کارشناس

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناس ارشد

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1395

آدرس مطب

خانم فاطمه جلالی چیمه :

خیابان کرمان

بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی، نبش کوچه رضایی، ساختمان پزشکان حدیث، طبقه 2، واحد7

نظرات بیماران

خانم فاطمه جلالی چیمه :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی

بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی، نبش کوچه رضایی، ساختمان پزشکان حدیث، طبقه 2، واحد7

بهترین

کارشناس های مامایی