خانم فاطمه جلالی چیمه

خانم فاطمه جلالی چیمه

کارشناس مامایی | کارشناس ارشد مامایی

شماره نظام پزشکی : م - 9025

بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی، نبش کوچه رضایی، ساختمان پزشکان حدیث، طبقه 2، واحد7

نوبت دهی اینترنتی

مطب خانم فاطمه جلالی چیمه

بیوگرافی

خانم فاطمه جلالی چیمه

سرکار خانم فاطمه جلالی چیمه کارشناس ارشد مامایی هستند.

تحصیلات

خانم فاطمه جلالی چیمه

کارشناس

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناس ارشد

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1395

نظرات بیماران

مطب خانم فاطمه جلالی چیمه

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


بهترین

کارشناس های مامایی