خانم دکتر سپیده امین صادقیه متخصص زنان زایمان و نازایی

خانم دکتر سپیده امین صادقیه

متخصص زنان زایمان و نازایی

شماره نظام پزشکی : 32484

معرفی پزشک نظرات بیماران (5)

بیوگرافی: خانم دکتر سپیده امین صادقیه

سرکار خانم دکتر سپیده امین صادقیه متخصص زنان و زایمان هستند.
سرکار خانم دکتر سپیده امین صادقیه مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1373 اخذ نموده اند.

تحصیلات

خانم دکتر سپیده امین صادقیه :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1373

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1373

آدرس مطب: خانم دکتر سپیده امین صادقیه

خیابان الوند

میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، ساختمان مرکزی پزشکان، طبقه 3

نظرات بیماران

خانم دکتر سپیده امین صادقیه :

نظر سرور شهودی سرور شهودی :

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

خانم دکتر امین صاقیه بسیار با معرفت ، دانا و با وجدان و دوست داشتنی هستند .

نظر خانم صدیقه عزیزاله دمابی :

دوشنبه 26 آذر 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

آرامش زیادی دارن و این به استرس بیمار خیلی کمک میکنه

نوبت دهی اینترنتی مطب خانم دکتر سپیده امین صادقیه

میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، ساختمان مرکزی پزشکان، طبقه 3

بهترین

متخصص های زنان زایمان و نازایی