دکتر سمیر علی آبادی عمومی دندانپزشک عمومی

دکتر سمیر علی آبادی

دندانپزشک عمومی

شماره نظام پزشکی : 16195

معرفی پزشک
نظرات بیماران (0)

تحصیلات

دکتر سمیر علی آبادی :

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1354

آدرس مطب

دکتر سمیر علی آبادی :

نظرات بیماران

دکتر سمیر علی آبادی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
دریافت شماره تلفن مطب

بهترین

دندانپزشک عمومی