آقای دکتر هوشنگ بنی محمدی متخصص گوش، حلق و بینی

آقای دکتر هوشنگ بنی محمدی

متخصص گوش، حلق و بینی

شماره نظام پزشکی : 26659

معرفی پزشک نظرات بیماران (3)

بیوگرافی: آقای دکتر هوشنگ بنی محمدی

جناب آقای دکتر هوشنگ بنی محمدی متخصص گوش، حلق و بینی هستند.
دارا بودن برد تخصصی گوش، حلق و بینی ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر هوشنگ بنی محمدی می باشد.

تحصیلات

آقای دکتر هوشنگ بنی محمدی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

گوش، حلق و بینی

دارای برد تخصصی

گوش، حلق و بینی

آدرس مطب: آقای دکتر هوشنگ بنی محمدی

خیابان کارگر جنوبی

خیابان کارگرجنوبی، چهارراه لشگر، کلینیک لشگر

نظرات بیماران

آقای دکتر هوشنگ بنی محمدی :

نظر سپهر :

یکشنبه 18 آذر 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

خیلی خوب و با اخلاق هستند و با فرزند من خیلی برخورد صمیمانه و دوستانه ای آقای دکتر داشتند به طوریکه بچه من داخل مطب دیگه ترسی رو نداشت و با پزشک رابطه خوبی برقرار کرده بود و من خیلی راضی بودم. فعلا دارو تجویز کردند تا بعد از اتمام دارو ببینیم چه طور میشه.

نظر مهشاد :

دوشنبه 21 آبان 1397
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

1665

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر هوشنگ بنی محمدی

خیابان کارگرجنوبی، چهارراه لشگر، کلینیک لشگر

بهترین

متخصص های گوش، حلق و بینی