نوبت دهی مطب آقای دکتر مصطفی شفیع تبار سماکوش متخصص طب فیزیکی و توانبخشی - درمانکده
آقای دکتر مصطفی شفیع تبار سماکوش متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

آقای دکتر مصطفی شفیع تبار سماکوش

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

شماره نظام پزشکی : 53813

معرفی پزشک نظرات بیماران (5)

بیوگرافی: آقای دکتر مصطفی شفیع تبار سماکوش

جناب آقای دکتر مصطفی شفیع تبار سماکوش متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستند.

تحصیلات

آقای دکتر مصطفی شفیع تبار سماکوش :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: آقای دکتر مصطفی شفیع تبار سماکوش

پاسداران

پاسداران، ابتدای بوستان نهم، روبروی کلینیک لبافی نژاد، پلاک 135، واحد 5

نظرات بیماران

آقای دکتر مصطفی شفیع تبار سماکوش :

نظر فاطمه :

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

بیماران راضى از تشخیص و طبابت دکتر راضى بودند

نظر زهرا :

دوشنبه 26 فروردین 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

بسیار با دقت تمام جوانب و احتمالات رو بررسی کردند و mri نوشتند تا برای درمان مطمئن شوند. من از توجه و کارشون خیلی راضی بودم.

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر مصطفی شفیع تبار سماکوش

پاسداران، ابتدای بوستان نهم، روبروی کلینیک لبافی نژاد، پلاک 135، واحد 5

بهترین

متخصص های طب فیزیکی و توانبخشی