نوبت دهی مطب خانم دکتر سرور رزمان کارشناس شنوایی سنجی و سمعک(ادیولوژیست) - درمانکده
خانم سرور رزمان کارشناس شنوایی سنجی و سمعک(ادیولوژیست)

خانم سرور رزمان

کارشناس شنوایی سنجی و سمعک(ادیولوژیست)

شماره نظام پزشکی : ش-1699

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

خانم سرور رزمان :

مقطع عمومی

عمومی

کارشناس

ازدانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393

سابقه کاری

عضو هیئت تحریریه مجله صارم و مجله مشق تندرستی

آدرس مطب: خانم سرور رزمان

بلوار کشاورز

میدان ولیعصر - بلوار کشاورز - خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 62، ساختمان پزشکان ایتالیا ، طبقه اول، واحد 6

نظرات بیماران

خانم سرور رزمان :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب خانم سرور رزمان

میدان ولیعصر - بلوار کشاورز - خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 62، ساختمان پزشکان ایتالیا ، طبقه اول، واحد 6

بهترین

کارشناس های شنوایی سنجی و سمعک(ادیولوژیست)