نوبت دهی مطب آقای دکتر اسفندیار نوروزی متخصص قلب و عروق - درمانکده
آقای دکتر اسفندیار نوروزی متخصص قلب و عروق

آقای دکتر اسفندیار نوروزی

متخصص قلب و عروق

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر اسفندیار نوروزی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

قلب و عروق

آدرس مطب: آقای دکتر اسفندیار نوروزی

تهران

کارگر شمالی(امیرآباد) - رو به روی مرکز قلب تهران - کوچه دانش ثانی - مجتمع تخصصی درمان - طبقه اول

نظرات بیماران

آقای دکتر اسفندیار نوروزی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر اسفندیار نوروزی

کارگر شمالی(امیرآباد) - رو به روی مرکز قلب تهران - کوچه دانش ثانی - مجتمع تخصصی درمان - طبقه اول

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های قلب و عروق