نوبت دهی مطب آقای دکتر امیر عزتی مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر امیر عزتی مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر امیر عزتی

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر امیر عزتی :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر امیر عزتی

نظرات بیماران

آقای دکتر امیر عزتی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر امیر عزتی

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی