نوبت دهی مطب آقای دکتر محمد اخوین مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر محمد اخوین مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر محمد اخوین

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر محمد اخوین :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر محمد اخوین

تهران

مجیدیه جنوبی - ابتدای 14 متری لشکر - جنب اتوبان

نظرات بیماران

آقای دکتر محمد اخوین :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر محمد اخوین

مجیدیه جنوبی - ابتدای 14 متری لشکر - جنب اتوبان

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی