نوبت دهی مطب آقای دکتر اسماعیل صائبی مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر اسماعیل صائبی مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر اسماعیل صائبی

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر اسماعیل صائبی :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر اسماعیل صائبی

نظرات بیماران

آقای دکتر اسماعیل صائبی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر اسماعیل صائبی

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی