نوبت دهی مطب آقای دکتر معصومه جودکی مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر معصومه جودکی مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر معصومه جودکی

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر معصومه جودکی :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر معصومه جودکی

تهران

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - کوچه هجدهم - پلاک 11 - واحد 2

نظرات بیماران

آقای دکتر معصومه جودکی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر معصومه جودکی

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - کوچه هجدهم - پلاک 11 - واحد 2

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی