نوبت دهی مطب خانم دکتر بیمارستان کودکان مفید مقطع عمومی عمومی - درمانکده
خانم دکتر بیمارستان کودکان مفید مقطع عمومی عمومی

خانم دکتر بیمارستان کودکان مفید

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

خانم دکتر بیمارستان کودکان مفید :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: خانم دکتر بیمارستان کودکان مفید

تهران

خیابان شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان کودکان مفید

نظرات بیماران

خانم دکتر بیمارستان کودکان مفید :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب خانم دکتر بیمارستان کودکان مفید

خیابان شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان کودکان مفید

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی