نوبت دهی مطب آقای دکتر حمیدرضا میرزائی مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر حمیدرضا میرزائی مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر حمیدرضا میرزائی

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر حمیدرضا میرزائی :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر حمیدرضا میرزائی

تهران

خیابان ولیعصر - ابتدای توانیر - رو به روی بیمارستان دی - ساختمان پزشکان شماره 4

نظرات بیماران

آقای دکتر حمیدرضا میرزائی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر حمیدرضا میرزائی

خیابان ولیعصر - ابتدای توانیر - رو به روی بیمارستان دی - ساختمان پزشکان شماره 4

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی