نوبت دهی مطب آقای دکتر حسین فودازی مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر حسین فودازی مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر حسین فودازی

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر حسین فودازی :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر حسین فودازی

تهران

خیابان شهید بهشتی - خیابان بخارست - خیابان دوم - پلاک 30

نظرات بیماران

آقای دکتر حسین فودازی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر حسین فودازی

خیابان شهید بهشتی - خیابان بخارست - خیابان دوم - پلاک 30

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی