نوبت دهی مطب آقای دکتر بهروز شهراد مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر بهروز شهراد مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر بهروز شهراد

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر بهروز شهراد :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر بهروز شهراد

تهران

خیابان وزرا - پارک کلینیک

نظرات بیماران

آقای دکتر بهروز شهراد :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر بهروز شهراد

خیابان وزرا - پارک کلینیک

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی