آقای دکتر مسعود صابری شهربابکی مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر مسعود صابری شهربابکی مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر مسعود صابری شهربابکی

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر مسعود صابری شهربابکی :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر مسعود صابری شهربابکی

تهران

میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک 23 - بیمارستان کسری

نظرات بیماران

آقای دکتر مسعود صابری شهربابکی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر مسعود صابری شهربابکی

میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک 23 - بیمارستان کسری

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی