نوبت دهی مطب آقای دکتر محمدجعفر منصوری مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر محمدجعفر منصوری مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر محمدجعفر منصوری

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر محمدجعفر منصوری :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر محمدجعفر منصوری

تهران

خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه ششم

نظرات بیماران

آقای دکتر محمدجعفر منصوری :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر محمدجعفر منصوری

خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه ششم

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی