نوبت دهی مطب آقای دکتر شهریار امینی مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر شهریار امینی مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر شهریار امینی

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر شهریار امینی :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر شهریار امینی

تهران

شهرک قدس (غرب) - تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان - بیمارستان آتیه

نظرات بیماران

آقای دکتر شهریار امینی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر شهریار امینی

شهرک قدس (غرب) - تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان - بیمارستان آتیه

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی