نوبت دهی مطب آقای دکتر محسن پیروز هاشمی مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر محسن پیروز هاشمی مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر محسن پیروز هاشمی

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر محسن پیروز هاشمی :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر محسن پیروز هاشمی

تهران

انتهای گاندی جنوبی - نرسیده به خیابان وزرا - بیمارستان گاندی - بخش کلینیک ها - طبقه 15

نظرات بیماران

آقای دکتر محسن پیروز هاشمی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر محسن پیروز هاشمی

انتهای گاندی جنوبی - نرسیده به خیابان وزرا - بیمارستان گاندی - بخش کلینیک ها - طبقه 15

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی