نوبت دهی مطب آقای دکتر محمدمحسن همایی مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر محمدمحسن همایی مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر محمدمحسن همایی

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر محمدمحسن همایی :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر محمدمحسن همایی

تهران

میدان آزادی - خیابان آزادی - خیابان میمنت - رو به روی آتش نشانی - بیمارستان آزادی

نظرات بیماران

آقای دکتر محمدمحسن همایی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر محمدمحسن همایی

میدان آزادی - خیابان آزادی - خیابان میمنت - رو به روی آتش نشانی - بیمارستان آزادی

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی