نوبت دهی مطب آقای دکتر سید حسن روحانی طباطبایی مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر سید حسن روحانی طباطبایی مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر سید حسن روحانی طباطبایی

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر سید حسن روحانی طباطبایی :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر سید حسن روحانی طباطبایی

نظرات بیماران

آقای دکتر سید حسن روحانی طباطبایی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر سید حسن روحانی طباطبایی

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی