نوبت دهی مطب خانم دکتر مریم شیرازیان کارشناس تغذیه - درمانکده
خانم مریم شیرازیان کارشناس تغذیه

خانم مریم شیرازیان

کارشناس تغذیه

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

خانم مریم شیرازیان :

مقطع عمومی

عمومی

کارشناس

تغذیه

آدرس مطب: خانم مریم شیرازیان

تهران

نرسیده به تجریش - خیابان شریعتی - خیابان بوعلی - خیابان واعظی - خیابان کریمی - پلاک 243

نظرات بیماران

خانم مریم شیرازیان :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب خانم مریم شیرازیان

نرسیده به تجریش - خیابان شریعتی - خیابان بوعلی - خیابان واعظی - خیابان کریمی - پلاک 243

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

کارشناس های تغذیه