نوبت دهی مطب خانم دکتر شیرین عادل کارشناس تغذیه - درمانکده
خانم شیرین عادل کارشناس تغذیه

خانم شیرین عادل

کارشناس تغذیه کارشناس ارشد تغذیه دکترا تغذیه

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

خانم شیرین عادل :

مقطع عمومی

عمومی

کارشناس

تغذیه

کارشناس ارشد

تغذیه

دکترا

تغذیه

آدرس مطب: خانم شیرین عادل

تهران

خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) - خیابان صابونچی (مهناز)- پلاک 63 - ساختمان پزشکان ایران - طبقه سوم

نظرات بیماران

خانم شیرین عادل :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب خانم شیرین عادل

خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) - خیابان صابونچی (مهناز)- پلاک 63 - ساختمان پزشکان ایران - طبقه سوم

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

کارشناس های تغذیه