نوبت دهی مطب خانم دکتر کبری استوار کارشناس تغذیه - درمانکده
خانم کبری استوار کارشناس تغذیه

خانم کبری استوار

کارشناس تغذیه

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (1)

تحصیلات

خانم کبری استوار :

مقطع عمومی

عمومی

کارشناس

تغذیه

آدرس مطب: خانم کبری استوار

تهران

بلوار آیت الله کاشانى - نبش خیابان گلستان - ساختمان پزشکان شماره 1

نظرات بیماران

خانم کبری استوار :

نظر فرشته جوادی :

شنبه 23 شهریور 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

دکتر رفتار محترمانه دارند فقط زمان انتظار درمطب طولانی است

نوبت دهی اینترنتی مطب خانم کبری استوار

بلوار آیت الله کاشانى - نبش خیابان گلستان - ساختمان پزشکان شماره 1

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

کارشناس های تغذیه