نوبت دهی مطب آقای دکتر مجید صالح عمومی دندانپزشک عمومی - درمانکده
آقای دکتر مجید صالح عمومی دندانپزشک عمومی

آقای دکتر مجید صالح

دندانپزشک عمومی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای دکتر مجید صالح :

مقطع عمومی

عمومی

دندانپزشک عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر مجید صالح

تهران

انتهای خیابان آفریقا - خیابان گلستان - بلوار گیتی - ساختمان ساباط - طبقه 4 - واحد 11

نظرات بیماران

آقای دکتر مجید صالح :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر مجید صالح

انتهای خیابان آفریقا - خیابان گلستان - بلوار گیتی - ساختمان ساباط - طبقه 4 - واحد 11

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

دندانپزشک عمومی