نوبت دهی مطب آقای دکتر هادی سرافراز کارشناس فیزیوتراپی - درمانکده
آقای هادی سرافراز کارشناس فیزیوتراپی

آقای هادی سرافراز

کارشناس فیزیوتراپی

شماره نظام پزشکی : 8585

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

آقای هادی سرافراز :

مقطع عمومی

عمومی

کارشناس

فیزیوتراپی

آدرس مطب: آقای هادی سرافراز

تهران

پیچ شمیران - دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظرات بیماران

آقای هادی سرافراز :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای هادی سرافراز

پیچ شمیران - دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

کارشناس های فیزیوتراپی