نوبت دهی مطب آقای دکتر علی محمد محمودی فراهانی متخصص کودکان - درمانکده
آقای دکتر علی محمد محمودی فراهانی متخصص کودکان

آقای دکتر علی محمد محمودی فراهانی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 12300092

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

بیوگرافی: آقای دکتر علی محمد محمودی فراهانی

جناب آقای دکتر علی محمد محمودی فراهانی متخصص کودکان هستند.

تحصیلات

آقای دکتر علی محمد محمودی فراهانی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: آقای دکتر علی محمد محمودی فراهانی

خیابان سی متری جی

30متری جی ،كلینیك جی ، پلاک174جنب داروخانه آراسته

نظرات بیماران

آقای دکتر علی محمد محمودی فراهانی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر علی محمد محمودی فراهانی

30متری جی ،كلینیك جی ، پلاک174جنب داروخانه آراسته

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان