نوبت دهی مطب آقای دکتر محمدرضا ابراهیمی متخصص اعصاب و روان - درمانکده
آقای دکتر محمدرضا ابراهیمی متخصص اعصاب و روان

آقای دکتر محمدرضا ابراهیمی

متخصص اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 12300383

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

بیوگرافی: آقای دکتر محمدرضا ابراهیمی

جناب آقای دکتر محمدرضا ابراهیمی متخصص اعصاب و روان هستند.

تحصیلات

آقای دکتر محمدرضا ابراهیمی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

اعصاب و روان

آدرس مطب: آقای دکتر محمدرضا ابراهیمی

بلوارسی متری نیروهوایی

خیابان پیروزی ، بلوارسی متری نیروهوایی، نبش خیابان علی کامرانی( 25-6) ، ساختمان مهدیه

نظرات بیماران

آقای دکتر محمدرضا ابراهیمی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر محمدرضا ابراهیمی

خیابان پیروزی ، بلوارسی متری نیروهوایی، نبش خیابان علی کامرانی( 25-6) ، ساختمان مهدیه

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های اعصاب و روان