نوبت دهی مطب آقای دکتر ابن سینا ابن سینا فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق برزگسالان (اینترونشال کاردیولوژی) - درمانکده
آقای دکتر ابن سینا ابن سینا فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق برزگسالان (اینترونشال کاردیولوژی)

آقای دکتر ابن سینا ابن سینا

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق برزگسالان (اینترونشال کاردیولوژی)

شماره نظام پزشکی : 100002

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

بیوگرافی: آقای دکتر ابن سینا ابن سینا

جناب آقای دکتر ابن سینا ابن سینا فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشال کاردیولوژی) هستند.

تحصیلات

آقای دکتر ابن سینا ابن سینا :

مقطع عمومی

عمومی

فلوشیپ

اقدامات مداخله ای قلب و عروق برزگسالان (اینترونشال کاردیولوژی)

آدرس مطب: آقای دکتر ابن سینا ابن سینا

خیابان پیروزی

خیابان پیروزی - خیابان مقداد - پلاک 20 - طبقه همکف

نظرات بیماران

آقای دکتر ابن سینا ابن سینا :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر ابن سینا ابن سینا

خیابان پیروزی - خیابان مقداد - پلاک 20 - طبقه همکف

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

فلوشیپ های اقدامات مداخله ای قلب و عروق برزگسالان (اینترونشال کاردیولوژی)