نوبت دهی مطب آقای دکتر محمد مهدی راعی متخصص کودکان - درمانکده
آقای دکتر محمد مهدی راعی متخصص کودکان

آقای دکتر محمد مهدی راعی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 12300540

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

بیوگرافی: آقای دکتر محمد مهدی راعی

جناب آقای دکتر محمد مهدی راعی متخصص کودکان هستند.

تحصیلات

آقای دکتر محمد مهدی راعی :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

کودکان

آدرس مطب: آقای دکتر محمد مهدی راعی

خیابان فاطمی

خیابان سید جمال الدین اسدآ بادی، خیابان 16، پلاک 56

نظرات بیماران

آقای دکتر محمد مهدی راعی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر محمد مهدی راعی

خیابان سید جمال الدین اسدآ بادی، خیابان 16، پلاک 56

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های کودکان