خانم مریم مالکی کارشناس ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی)

خانم مریم مالکی

کارشناس ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی)

شماره نظام پزشکی : 678

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

خانم مریم مالکی :

کارشناس

ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی)

آدرس مطب

خانم مریم مالکی :

تهران

خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیکو سنتر، طبقه پنجم واحد 502

نظرات بیماران

خانم مریم مالکی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی

خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیکو سنتر، طبقه پنجم واحد 502

بهترین

کارشناس های ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی)