نوبت دهی مطب خانم دکتر مریم مالکی کارشناس ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی) - درمانکده
خانم مریم مالکی کارشناس ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی)

خانم مریم مالکی

کارشناس ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی)

شماره نظام پزشکی : 678

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

تحصیلات

خانم مریم مالکی :

مقطع عمومی

عمومی

کارشناس

ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی)

آدرس مطب: خانم مریم مالکی

تهران

خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیکو سنتر، طبقه پنجم واحد 502

نظرات بیماران

خانم مریم مالکی :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب خانم مریم مالکی

خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیکو سنتر، طبقه پنجم واحد 502

بهترین

کارشناس های ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی)