نوبت دهی مطب آقای دکتر  علی اصغر حیدری مقطع عمومی عمومی - درمانکده
آقای دکتر  علی اصغر حیدری مقطع عمومی عمومی

آقای دکتر  علی اصغر حیدری

مقطع عمومی عمومی

شماره نظام پزشکی : 12301364

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

بیوگرافی: آقای دکتر  علی اصغر حیدری

جناب آقای دکتر  علی اصغر حیدری متخصص زنان و زایمان هستند.

تحصیلات

آقای دکتر  علی اصغر حیدری :

مقطع عمومی

عمومی

آدرس مطب: آقای دکتر  علی اصغر حیدری

خیابان آذربایجان (از بزرگراه نواب تا خیابان آزادی )

 آذزبایجان ، روبروی بیمارستان شهریار ، ساختمان پزشکان خاتم ، شماره 4

نظرات بیماران

آقای دکتر  علی اصغر حیدری :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر  علی اصغر حیدری

 آذزبایجان ، روبروی بیمارستان شهریار ، ساختمان پزشکان خاتم ، شماره 4

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

مقطع عمومی