نوبت دهی مطب آقای دکتر  علی مهدی پور متخصص داخلی - درمانکده
آقای دکتر  علی مهدی پور متخصص داخلی

آقای دکتر  علی مهدی پور

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی : 12301368

معرفی پزشک نظرات بیماران (0)

بیوگرافی: آقای دکتر  علی مهدی پور

جناب آقای دکتر  علی مهدی پور متخصص داخلی هستند.

تحصیلات

آقای دکتر  علی مهدی پور :

مقطع عمومی

عمومی

تخصص

داخلی

آدرس مطب: آقای دکتر  علی مهدی پور

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)

 یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین چهل ستون و بیستون ، مجتمع پزشکی شقایق

نظرات بیماران

آقای دکتر  علی مهدی پور :

نظری برای این پزشک تاکنون ثبت نشده است.


نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر  علی مهدی پور

 یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین چهل ستون و بیستون ، مجتمع پزشکی شقایق

نوبت دهی اینترنتی فعال نمی باشد جهت دریافت نوبت با مطب پزشک تماس بگیرید.
اطلاعات مطب

بهترین

متخصص های داخلی