لطفا چند لحظه صبر کنید...

رامیپریل

نام های تجاری :

ترینیس

گروه دارویی :

گشاد کننده های عروقی (مهار کننده های آنزیم های مبدل آنژیوتانسین ،دارو های ضد فشار خون )

(این دارو درحال حاضر در بازار دارویی ایران موجود نیست) رامیپریل متعلق به گروه دارویی گشادکننده های عروقی جزء دسته مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین می باشد. این دارو عروق خونی را گشاد کرده و باعث تسهیل جریان خون در درون رگ ها می شود بنابراین دارو در درمان فشارخون و کاهش آسیب بافت قلب در بیمارانی که از نارسایی قلبی بعد از حمله قلبی رنج می برند می شود. شروع مصرف آن می تواند همراه با افت ناگهانی فشارخون باشد که بهتر است برای چند ساعت در بستر استراحت نمائید، معمولا برای مشخص شدن اثر دارو روی بدنتان، به مراقبت بیمارستانی نیاز دارید تا درمان با پیشرفت خوبی همراه باشد. عوارض جانبی رامیپریل عبارتند از سردرد، تهوع و سرگیجه که به صورتی خفیف شبیه سایر داروهای گشادکننده پدید می آید. رامیپریل باعث حفظ پتاسیم بدن می شود و از دفع آن جلوگیری کرده و در نتیجه پتاسیم خون افزایش می یابد و می تواند عوارض جانبی به وجود بیاورد

مشکلی ندارد

این دارو را می توانید همراه با غذا و یا بی درنگ بعد از آن مصرف کنید . هنگام برخاستن به سرعت این کار را انجام ندهید و در معرض هوای گرم قرار نگیرید

از راه ادرار و مدفوع

از راه ادرار و مدفوع