خشک شدن کمر و راه های درمان آن

کمر درد

کی به پزشک ارتوپد مراجعه کنیم؟

اگر بخاطر خشک شدن پشت نمی توانید به کارهایتان برسید.

در صورت مشاهده و تکرار این علائم میبایستی به متخصص ارتوپد مراجعه کنید.

نشانه خشک شدن کمر چیست؟

خشک شدن پشت در واقع یک مکانیزم دفاعی است. مکانیزمی که مجبور است پشت را برای جلوگیری از صدمه بیشتر خشک کند. همه کارهای غیر معمولی که انجام می دهیم و در اثر آنها به پشت و کمرمان فشار می آید به خشک شدن پشت منجر می شوند به ویژه اگر به طور نادرست انجام شوند، مثل حمل بارهای سنگین و تکرار فعالیت هایی که به پشت فشار می آورند. در اثر خشک شدن کمر، ماهیچه ها و رباط های پشت و حتی دیسک هم آسیب می بینند.

خوابیدن روی تشک های خیلی نرم و خیلی سفت هم می توانند پشت فرد را خشک کنند. همچنین خوابیدن های نادرست که در آن بدن راحت نیست مانند خواب در اتاق سرد این عارضه را بوجود می آورد.

بیشتر بدانید: نشانه درد وسط کمر و راه های درمان آن
خشک شدن کمر

درمان خشک شدن کمر

این ورزش را انجام دهید. روی زمین، دمر دراز بکشید، کف دست ها را رو به زمین و زیر شانه قرار دهید، بالاتنه را به آرامی بلند کنید اما لگن روی زمین بماند. تاجایی که امکان دارد و دست ها صاف می شود بالاتنه را بلند کنید .البته اگر با این ورزش درد بیشتر شد آنجا آن توصیه نمی شود.

پیاده روی هم مفید است و برای تنظیم حالت طبیعی مهره های ستون فقرات مناسب است.

اگر زیاد روی صندلی می نشینید این حرکت را انجام دهید. صاف بایستید دست ها را پشت کمر گذاشته و به آرامی به عقب خم شوید.

دوش آب گرم و استفاده از حوله گرم مرطوب هم برای پشت خشک شده مفید است. از تشک های مناسب استفاده کنید که اندکی سفت باشد.