دکتر عبدالله امیر چوپانی

متخصص جراحی عمومی

شماره نظام پزشکی : 100160

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

تقاطع فاطمی وامیرآباد، مقابل اداره مهندسی ارتش ،جنب آژانس طلوع ،مجتمع 194

بهترین متخصص جراحی عمومی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان