دکتر فیروزه بلاش

متخصص زنان زایمان و نازایی

شماره نظام پزشکی : 980617

تجربه 13 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

خ گرگان ایستگاه مدرسه -ساختمان پزشکان امداد- ط 4

بهترین متخصص زنان زایمان و نازایی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان