دکتر افشین رمضانی

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 980617

تجربه 13 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

بهارستان-سلطان آباد-انتهای 12 متری سجاد-نبش خ مدرس-روبروی داروخانه دکتر همتیار

مقطع عمومی

اطلاعات وارد نشده

متخصص

اطلاعات وارد نشده
بهترین متخصص کودکان
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان