دکتر سید حسین دهقان منشادی

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی : 68292

تجربه 38 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

خیابان شریعتی، روبروی مترو قلهک، مجتمع پزشکی قلهک، واحد 4

مقطع عمومی

اطلاعات وارد نشده

متخصص

اطلاعات وارد نشده
بهترین متخصص داخلی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان