دکتر ساسان ساکت

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 8585

تجربه 13 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

میدان تجریش - رو به روی ایستگاه مترو - درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهدای تجریش - کلینیک ویژه شماره 22

بهترین متخصص کودکان
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان