دکتر علیرضا استقامتی

فوق تخصص غدد و متابولیسم

شماره نظام پزشکی : 8585

تجربه 13 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

انتهای خیابان مطهری - قبل از خیابان شریعتی - گروه تخصصی ابن سینا - طبقه دوم

مطب undefined

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

بهترین فوق تخصص غدد و متابولیسم
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان