دکتر بهرام جفرودی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

شماره نظام پزشکی : 8585

تجربه 13 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

دوراهی قلهک - بیمارستان ایرانمهر

مقطع عمومی

اطلاعات وارد نشده

متخصص

اطلاعات وارد نشده
بهترین متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان