دکتر پروانه کاطمی

کارشناس تغذیه

شماره نظام پزشکی : 8585

تجربه 13 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

پونک - بلوار همیلا - خیابان پارک - میدان پارک - ساختمان پزشکان پاسارگاد - طبقه 3 - واحد 5

مقطع عمومی

اطلاعات وارد نشده

کارشناس

اطلاعات وارد نشده
بهترین کارشناس تغذیه
Item 1 of 19
مشاهده همه پزشکان