دکتر مجید صادقی

کارشناس فیزیوتراپی

شماره نظام پزشکی : 8585

تجربه 13 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

پاسداران - نبش گلستان هفتم - مرکز جراحی مبین

بهترین کارشناس فیزیوتراپی
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان