دکتر  ناصر افضلیان

متخصص کودکان

شماره نظام پزشکی : 12301406

تجربه 8 سال

اولین نوبت آزاد

پرداخت آنلاین ندارد

آدرس مطب  undefined

آدرس مطب :

میدان پونک ، بلوارمیرزابابائی ، بلوار عدل ، ساختمان پزشکان فتح ، طبقه فوقانی داروخانه و آزمایشگاه ایرانا ، واحد 9

بهترین متخصص کودکان
Item 1 of 20
مشاهده همه پزشکان