نوبت دهی مطب آقای دکتر عباس راثی متخصص پوست و مو - درمانکده
آقای دکتر عباس راثی متخصص پوست و مو

آقای دکتر عباس راثی

متخصص پوست و مو

شماره نظام پزشکی : 14290

معرفی پزشک نظرات بیماران (11)

بیوگرافی: آقای دکتر عباس راثی

جناب آقای دکتر عباس راثی متخصص پوست و مو هستند.
جناب آقای دکتر عباس راثی مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1354 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1368 اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی پوست و مو ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر عباس راثی می باشد.

تحصیلات

آقای دکتر عباس راثی :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1354

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1368

دارای برد تخصصی

پوست و مو

آدرس مطب: آقای دکتر عباس راثی

خیابان حجر بن عدی ( تیرانداز)

تهرانپارس، چهارراه تیرانداز، 158 شرقی، ساختمان 116

نظرات بیماران

آقای دکتر عباس راثی :

نظر امیرعرفان :

دوشنبه 20 آبان 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

خوب و مودب

نظر آرزو :

دوشنبه 11 شهریور 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

فعلا که راضی هستم تا ببینم با مصرف دارو به چه نتیجه ای میرسم

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر عباس راثی

تهرانپارس، چهارراه تیرانداز، 158 شرقی، ساختمان 116

بهترین

متخصص های پوست و مو